oxoweb993843

Plofsluis Nieuwegein

Nieuwegein, Uitbreiding plofsluis
 
Aanpassen van de kistdam
Het gaat hier om het uitbreiden van de bestaande situatie. De bestaande kistdam moest aangepast worden om het aanleggen van de kegelschepen te vergemakkelijken en de ligplaats uit te breiden. De hamerstukken zijn verdwenen en de kistdam is nu in één lijn doorgetrokken. De huidige damwanden van de hamerstukken zijn getrokken en al het grond is afgevoerd. De bestaande damwanden van de kistdam zijn met nieuwe damwanden doorgetrokken tot het einde van de hamerstukken en als traditionele kistdam verankerd. Ook de kopse kant van de damwand is vernieuwd met nieuwe damwanden.
 
Nieuwe afmeerconstructie
Parallel aan de huidige kistdam is een nieuwe afmeerconstructie gerealiseerd. De afmeerconstructie heeft een lengte van 150 meter, waarbij de eerste 120m is voorzien van een loopbordes. Aan beide zijden van de afmeerconstructie kan nu worden afgemeerd doordat een dubbele rij bolderpalen is geplaatst. 
 
Loopbordes
Tussen de rij bolderpalen is een loopbordes geplaatst die doorloopt tot aan de oever. Het loopbordes is opgebouwd uit loopbruggen van ong. 15m. Deze loopbruggen zijn door gekwalificeerde lassers in gereedheid gebracht en prefab op locatie geleverd. De werkzaamheden zijn door Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam b.v. in eigen beheer uitgevoerd en APM heeft het contract- en projectmanagement gerealiseerd.