oxoweb993843

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Bij projecten waarbij de omgeving een belangrijke rol speelt bij de uitvoering is het van belang om de omgeving optimaal te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. APM B.V. biedt naast project- en contractmanagement ook de mogelijkheid voor omgevingsmanagement. Naast dat wij de belanghebbenden in de omgeving van alle nodige informatie voorzien stellen wij ons als een duidelijk aanspreekpunt beschikbaar voor alle belanghebbenden.

Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de Omgevingsmanager. APM B.V. heeft een omgevingsmanager tot zijn beschikking die als contactpersoon optreedt voor de omgeving. De omgevingsmanager is tijdens de werkzaamheden, indien nodig, op locatie aanwezig waarbij hij/zij beschikbaar is voor vragen van belanghebbenden. Daarnaast is de omgevingsmanager op werkdagen altijd bereikbaar tijdens de reguliere werktijden per mail of telefonisch.

De omwonenden en overige belanghebbenden worden tijdens het hele project op de hoogte gehouden door de omgevingsmanager. Vooraf aan de start krijgen de omwonenden en overige belanghebbenden informatie over de werkzaamheden in de vorm van bijvoorbeeld een nieuwsbrief of persoonlijk contact. Ook kan de omgevingsmanager een informatieavond organiseren voor de belanghebbenden waarbij het project wordt toegelicht en vragen van direct beantwoord kunnen worden. Voor de start van een project stelt de omgevingsmanager een communicatieplan op waarin de communicatiemomenten worden vastgesteld.

Tijdens de werkzaamheden worden de belanghebbenden op de hoogte gehouden door bijvoorbeeld bewonersbrieven, mailingen, informatie op de website en een vast aanspreekpunt op locatie.  Bij klachten, vragen of opmerkingen proberen we dit via persoonlijk contact met de bewoners of eigenaren af te handelen. Dit kan telefonisch of via een bezoek aan de woning of het pand. Alle klachten worden geregistreerd en binnen een zo kort mogelijke tijd behandeld. Ons uitgangspunt is om samen met de belanghebbende een maatregel te vinden die voor alle partijen werkbaar is.