oxoweb993843

Management

APM B.V.

Door het begeleiden van de aanbiedingsfase en uitvoeren van projecten op basis van UAV-GC contractvorm, heeft APM B.V. veel ervaring opgedaan vanuit de opdrachtnemers kant. Dit maakt APM B.V. een interessante partner voor opdrachtnemers en (semi) overheden die de technische en strategische kennis zelf niet in huis hebben en/of tijdelijk versterking zoeken om dergelijke projecten in goede banen te laten leiden.

 

Civiele Techniek

Binnen het werkveld civiele techniek is APM B.V. o.a. actief m.b.t. het voorbereiden, opzetten, plannen, aansturen en realiseren van projecten die zijn gebaseerd op de UAV-GC contractvorm. Dit betekent, het opzetten en aansturen van het tender- en/of projectteam waarbij de kwaliteit van de relaties binnen het projectteam en de relatie met de opdrachtgever/opdrachtnemer een belangrijke rol spelen. Samen met de beheersing van en de grip op het project is dit het proces om te komen tot een gezamenlijk projectsucces.

 

Verantwoordelijk

In de functie van projectmanager civieltechnische werken is APM B.V. zowel projectverantwoordelijk voor de procesgang, de inzet van middelen, de beheersing en realisering van de projecten, als productverantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve output.