oxoweb993843

Oeververvanging Gouwe, Boskoop

Oeververvanging Gouwe, Boskoop
 
Van oktober 2014 tot juni 2015 heeft APM B.V. het project “Oeververvanging Gouwe te Boskoop” begeleid. Het project bevond zich langs de Voorkade en een gedeelte van de Ridderbuurt in Boskoop. In totaal is over een lengte van 445 de oever vervangen. Het project is uitgevoerd op basis van de UAV-gc 2005
 
Smalle vaarweg
Het gedeelte van de vaarweg waar de werkzaamheden plaatsvonden was nauw waardoor de vaarweg voor 50 werkdagen gestremd was om de damwanden drukkend aan te brengen. De hefbrug ging alleen tussen 13.30 en 14.30 open om de scheepvaart door te laten. Door goede afstemming met de scheepvaart, bedieningscentrale van de hefbrug, de vaarwegbeheerder en de gemeente Boskoop verliep dit vlekkeloos. 
 
Omgeving
Om de hinder voor de woningen aan de Voorkade te beperken zijn de damwanden drukkend aangebracht. Deze trillingsarme manier van damwand aanbrengen is trillings- en geluidsbeperkend waarmee we overlast voor de omgeving en het risico op schade aan de woningen beperkten. In de aangrenzende woonwijk isl tijdens de werkzaamheden een omleiding ingezet, waarbij de woningen aan de Vaarkade wel altijd op loopafstand bereikbaar zijn gebleven. Al de omwonenden zijn per nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de voortgang van de werkzaamheden en de planning. Voorafgaand aan de start is er een bewonersavond gehouden waar we veel vragen van bewoners hebben beantwoord. Tijdens de uitvoering was de uitvoerder een aanspreekpunt op het werk en de omgevingsmanager was voor de bewoners altijd per e-mail bereikbaar.