oxoweb993843

Oevervanging Zuidkade, Waddinxveen

Oeververvanging Zuidkade, Waddinxveen

APM B.V verzorgt het projectmanagement voor het vervangen van de oever van de Gouwe langs een deel van de Zuidkade in Waddinxveen, over een aaneengesloten lengte van 885 meter. Het gaat om het deel langs de Zuidkade tussen de Burgemeester Trooststraat en de zuidelijke aansluiting met de St. Victorstraat (huisnummers 90-231).

Vervanging van de oever

De huidige kade van de Gouwe stamt van net na de Tweede Wereldoorlog. Een groot deel langs de Zuidkade voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van onderhoud en veiligheid. Er zijn gaten en kieren, waardoor de grond langzaam de Gouwe instroomt. Dit kan leiden tot verzakkingen in de dijk en de weg. Daarom moet de oeverconstructie vernieuwd worden. Op deze manier zijn de veiligheid van de dijk, de polder en het vaarverkeer voor de komende 80 tot 100 jaar gegarandeerd.

De Werkzaamheden

Voor de bouw van de oeverconstructie worden in elkaar hakende, stalen damwandplanken van ongeveer 7,5ot maximaal 12 meter lang ‘statisch’ in de bodem gedrukt. ‘Statisch’ drukken betekent dat er gebruik wordt gemaakt van een trillingsarme techniek om de kans op schade aan de panden tot een minimum te beperken. Deze werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Bovenop de nieuwe kadewand wordt een nieuwe betonrand aangebracht. Achter de kadewand komt een waterinfiltratiesysteem om het grondwaterpeil in de dijk te reguleren. Als de werkzaamheden aan de damwand afgerond zijn, gaat de gemeente aan de slag met de reconstructie van de weg. Om te voorkomen dat de werkzaamheden aan de damwand en de weg elkaar in de weg zitten, gebeurt dit in delen.

Planning

In de zomer van 2015 is de uitvoering gegund aan Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam b.v. en APM voert voor hen het projectmanagement uit. Na enkele maanden van voorbereiding starten de werkzaamheden omstreeks eind oktober 2015. De vervanging van de oever wordt aaneengesloten uitgevoerd in de richting van noord naar zuid, te beginnen bij huisnummer 90C en eindigend bij huisnummer 231. De vervanging gebeurt in twee fases:

  • Oplevering 1: het deel van Zuidkade 90C tot aan de Apollolaan: medio maart 2016
  • Oplevering 2: het deel van de Apollolaan tot aan Zuidkade 231: begin juli 2016

Omgeving

Door de woningen zich dicht op de oever bevinden is het van belang dat de omwonenden tijdig en van de juiste informatie worden voorzien. Op 15 september is er een bewonersavond gehouden waarbij er vragen gesteld konden worden. Ook worden de omwonenden tijdens de uitvoering maandelijks op de hoogte gehouden van de werkzaamheden met een nieuwsbrief. Voor vragen, klachten of opmerkingen weten alle bewoners bij wie ze terecht kunnen.