oxoweb993843

Oever Alphen a/d Rijn

Vervangen Vaarweg T6.W1, Alphen aan den Rijn
 
In Alphen aan den Rijn is over een lengte van ongeveer 1100 meter de oever vervangen. Het project was verspreid over een elftal locaties. De bestaande kadeconstructie voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. De constructie is vervangen door een stalen damwand met betonnen deksloof. De deksloof hebben we prefab in Alphen aan den Rijn geleverd en op de damwandconstructie geplaatst. Dit project is uitgevoerd volgens de UAV-gc 2005, wat betekent dat de engineering en uitvoering onder de verantwoordelijkheid van voor de opdrachtnemer was. De opdrachtnemer was Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V.  Voor hun heeft APM B.V. het projectmanagement uitgevoerd. 
 
Omgeving
Het was een project dat in goede samenwerking met omgeving moest plaatsvinden doordat een groot gedeelte van de oeverconstructies grensden aan percelen van particulieren. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn we bij de particulieren langs geweest om de werkzaamheden door te spreken. Ook zijn de omwonenden maandelijks per nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Door deze wijze van communicatie kregen we van vele omwonenden complimenten over de uitvoering van het project.