oxoweb993843

Kade verbetering Zaans Rietveld

In opdracht voor Hoogheemraadschap van Rijnland is APM betrokken bij het realiseren van de kade verbetering Zaans Rietveld te Boskoop. Tijdens de aanbestedingsfase hebben wij de EMVI-criteria opgesteld, inschrijving beoordeeld en deelgenomen aan de beoordelingsgesprekken van de inschrijvers.

 

Op basis van de meest economisch voordelige inschrijving is het werk op een 80% basis gegund aan de opdrachtnemer. Tijdens de periode voorafgaand aan de definitieve gunning is middels een bouwteam het globale bestek uitgewerkt tot een 100% versie waarop een definitieve gunning is verstrekt. APM heeft binnen het bouwteam haar technische kennis kunnen gebruiken om samen met OG en ON tot een ideaal resultaat te komen waarbij de kwaliteit van het product is geborgd.

 

Op basis van de goede samenwerking en behaalde resultaten binnen het bouwteam heeft Hoogheemraadschap van Rijnland APM gevraagd de directievoering en het toezicht te doen tijdens de realisatie van de werkzaamheden.